Choď na obsah Choď na menu
 


 1. - Skvalitnenie verejnej dopravy (bezbariérové nové vozidlá, pravidelnejšie čistenie vozidiel).

 2. - Kamerový systém vo všetkých vozidlách MHD.

 3. - využitie obnoviteľných zdrojov energie v MHD (biopalivá z mestských odpadov (bioplyn z komunálnych odpadov, použité fritovacie oleje, fotovoltaické panely na strechách MHD...),

 4. - vytvorenie nových vyhradených pruhov na existujúcich štrvorprúdovkách (Gagarinova ul., Bajkalská ul.),

 5. - Rozšírenie Tomášikovej ulice na štvorprúdovú cestu s vyhradeným pruhom pre MHD.

 6. - Rozšírenie a úprava Trnavskej cesty na štvorprúdovú cestu od Rožňavskej po Ivanskú cestu s vyhradeným pruhom pre MHD.

 7. - Rozšírenie resp. úprava Ivanskej cesty na štvorprúdovú cestu z vyhradenými pruhmi pre MHD.

 8. - Rozšírenie Trnavskej cesty od železničnej križovatky s Ivanskou cestou po Ružinovskú ul.

 9. - V priebehu nasledujúcich štyroch rokov vybudovať cyklotrasy na nasledovných úsekoch:

  1. Mierová ulica (v celej dĺžke),

  2. Ružinovská ul. - súčasný stav čiastočnej cyklotrasy je nedostatočný, okrem toho, že sa mestská časť pod vedením Slavomíra Drozda nijako nestará o existujúcu cyklotrasu, spojenie s chodníkom pre chodcov je nedostatočné,

  3. Astronomická-Vrakunská-Trnavská-Ivanská (až po Kuchajdu),

  4. predĺženie cyklotrasy na Bajkalskej ul. od Štrkoveckého jazera, cez Jarošovu ul., Pionierksu až po Jaskov rad,

  5. Skvalitnenie cyklotrasy na Trenčianskej ul. a jej predĺženie cez Oravskú na Košickú ul. a spojenie s mostom Apolo,

  6. vybudovanie cyklotrasy na Tomášikovej ul. od Rožňavskej ul. cez Kaštielsku, Parkovú až po Ústrednú nákladnú dopravu.

 10. - Podporiť vybudovanie stanovíšť pre parkovanie bicyklov s kamerovým ochranným systémom a zakúpiť tzv. mestské bicykle s jednoduchým výpožičným systémom.

 11. - Podporiť vybudovanie električkovej dopravy na existujúcej železničnej sieti v Bratislave v spojení z transeurópskou železničnou traťou TEN-17, čím by sme vybudovali najlacnejšie a najrýchlejšie "metro" v Bratslave.

 12. - Zaistiť preferenciu električky na Ružinovskej a Miletičovej ulici - cesta na Trnavské mýto by sa takto zrýchlila o cca 2-3 min.

 13. - Uprednosniť rezidentné parkovanie na sídliskách v Ružinove v pomere 8:2, ale so serióznym spoplatnením parkovania aj na sídliskách.

 14. - Vybudovanie podzemných garáží a parkovísk na existujúcich parkovacíh plochách (pred zimným štadiónom V. Dzurillu, medzi Ružinovskou a Súmračnou, pred a pri DK Ružinov v časti pri plánovanom Yosaria Plaza, na parkovisku medzi ul. Záhradnícka-Ružová dolina a pod...).

 15. - Vybudovať záchytné parkoviská - pri cintoríne Ružinov, v rámci Avion shoping parku, pri Zlatých pieskoch.

 16. - Vybudovať bezpečný nadchod alebo podchod cez železnicu pri shoping parku Avion v blízkosti Hornbachu zo sídliska Ostredky - ľudia, ktorí nechcú ísť do Avionu, Hornbachu, Kiky, Ikey autom, prechádzajú cez vyťaženú trojkoľajovú železničnú trať a riskujú tak svoje životy. Následne prechádzajú cez nedôstojný zablátený priestor obsypaný smeťami. Vybudovanie nadchodu/podchodu by mali zaplatiť komerčné subjekty, ktoré sú súčasťou Avionu.

 17. - Podniknúť všetky možné kroky k vybudovaniu podchodu a podjazdu pod jedným z najnebezpečnejších železničných prechodov na Slovensku, križivatka Ivanská-Trnavská-Vrakunská.

 18. - Zaistiť vybudovanie protihlukových stien a iných protihlukových opatrení pred nadmerným hlukom z hlavných ciest v Ružinove a tranzitných ciest (podĺž Ružinovskej formou parku a inej zelene, pozdĺž Tomášikovej formou trojúrovňovej zelene, podĺž Vrakunskej (Ostredky) formou zelenej protihlukovej steny, pozdĺž Bajkalskej formou trojúrovňovej zelene. Zlepšiť protihlukovú ochranu diaľnice E575, ktorá je nekvalitná a nadmerným hlukom výrazne znižuje kvalitu života v častiach Ostredky, Pošeň a Prievoz.