Choď na obsah Choď na menu
 


PRÁCA:

- Od roku 2008 dodnes – koordinátor siete Slovenská klimatická koalícia (SKK) (Sieť mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú téme klimatickej zmeny a globálneho otepľovania).

- V roku 2008 - asistent energetickej kampane Greenpeace Slovensko a WISE Slovensko (World Information Service on Energy).

- V roku 2007 – asistent siete AGREE.NET na Slovensku u Priateľov Zeme – CEPA.

- Od roku 2006 dodnes – aktivista iniciatívy Bratislava otvorene.

- Od roku 2002 do roku 2006 – aktivista iniciatívy Bratislava Nahlas.

- Od roku 2003 – koordinátor slovenskej časti siete Nuclear Waste Watch.

- Od roku 1994 dodnes – koordinátor Programu ENERGIA občianskeho združenia ZA MATKU ZEM, predseda združenia.

- 1993 – 1994 – dobrovoľník organizácie Greenpeace Slovensko.PROJEKTY:

- Od roku 2008 dodnes je koordinátorom projektu a siete Slovenská klimatická koalícia.

- V rokoch 2009-2010 – koordinátor projektu Verejná kontrola nukleárnych projektov na Slovensku.

- Od roku dodnes 2007-2008 – koordinátor projektu Transparentný proces posudzovania vplyvov jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok na životné prostredie.

- V rokoch 2007-2008 riadil projekt Ružinov – miesto pre život podľa predstáv občanov.

- V roku 2006 spoluorganizátor projektu Ecotopia 2006 – najväčšieho environmentálneho tábora v Európe.

- V rokoch 2005-2006 – koordinátor projektu Identifikácia a odstránenie bariér rozvoja obnoviteľných zdrojov energie v strednej a východnej Európe.

- Od roku 2003 dodnes - koordinátor projektu Jadrové riziko a verejná kontrola, na ktorom organizácia Za Matku Zem spolupracuje s mimovládnymi organizáciami z Čiech, Maďarska a Rakúska.

- V roku 1999 – koordinátor projektu Zelenú zeleni za organizáciu ZA MATKU ZEM, v rámci ktorej sa vysadilo viac ako 1664 drevín na území Bratislavy.

- V rokoch 1995 – 2000 – hlavný organizátor Ekotáborov ZA MATKU ZEM.

- 1995 – 2000 – koordinátor projektu Energetické brigády (jednoduché a efektívne zatepľovanie domov a škôl).INFORMAČNÉ PUBLIKÁCIE A ODBORNÉ MATERIÁLY:

- Spoluautor brožúr "Úspory energií" (2009), "Globálne otepľovanie a klimatická zmena vo svete a na Slovensku" (2009), Obnoviteľné zdroje energie (2009).

- "Účelné a efektívne využívanie biomasy na Slovensku" – spoluautor pozičného dokumentu" (2007). Autor brožúry "Černobyľ a jeho následky"  (2005).

Autor príručky medzinárodných energetických brigád (IEB handbook) (2004).

- Autor štúdie "Jadrová bezpečnosť a menežment rádioaktívnych odpadov - časť I a časť II" (2003).

- Autor správy "Jadrové riziko a verejná kontrola" (2003-2005).

- Spoluautor Súbor dokumentov MVO - Aktuálne problémy slovenskej energetiky - Jún 1999 – apríl 2000 .

- Spoluautor Alternatívnej energetickej politiky SR 1999

- Autor brožúry "Správne vykurovať v záujme ochrany životného prostredia" (1996).

- Auto letákov "Klimatické zmeny – čas na našu zmenu" (2009), "Úspory energie – nutná zodpovednosť" (2009), "COP15 - Kodaň 2009" – informačný leták o potrebe medzinárodnej dohode v Kodani v dec. 2009, "Obnoviteľné zdroje energie a zákon na podporu ich využívania" (2009), "Slovenská klimatická koalícia" (2008), "JE Mochovce – problémy dostavby 3. a 4. bloku" (2008), "Ťažba uránu = zlá cesta pre Slovensko" (2007), "Chladná hlava aj bez klimatizácie" (2007), "Rádioaktívne odpady – problém, ktorého sa nezbavíme" (2005), "Energetické brigády" (2005), "Alternatívne zdroje energie = energia budúcnosti" (2004) a iné.PRIPOMIENKOVAL SOM VIACERÉ ZÁKONY A STRATEGICKÉ DOKUMENTY:

Nariadenie Vlády SR ktorým poplatkoch na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v koncovej cene elektriny (2010), Zákon o podpore výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie(2008), Stratégia energetickej bezpečnosti SR do roku 2030 (2008), Zákon o národnom jadrovom fonde (2005), návrh Energetickej politiky Slovenska (2004), Zákon o energetickej efektívnosti, Zákon o odpadoch a pod...KURZY:

- 1999, 2000, 2001 - kurzy International Energy Brigades v Londýne, Tbilisi a Budapešti.

- 2005 – Renewable Energy Sources and Climate Change Capacity Building Workshop – Brusel – HBF

- 2007 – Energy Security Capacity Building Workshop – Brusel – Heinrich Böll FoundationSEMINÁRE, KONFERENCIE, PREDNÁŠKY:

- 2010, september – spoluorganizátor „Odborného seminára o financovaní zadnej časti jadrovej energetiky na Slovensku“

- 2009, november – hlavný organizátor medzinárodnej konferencie „Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani“

- 2009, jún – hlavný organizátor medzinárodnej konferencie „JE Mochovce 3. a 4. blok v európskom kontexte“

- Seminár „Energy and Climate - FAE- INFORSE-Europe Seminar“ – jeden z lektorov na seminári, ktorý bol organizovaný Fondom pre alternatívne energie, prednáška - Energy and Climate related EU Legislation – 18.12.2008, Bratislava, hotel Echo

- EUROPEAN NUCLEAR CRITICAL CONFERENCE, HELSINKI - 9-11.11.2007, EUROOPPALAINEN ATOMIVOIMA-KRIITTINEN

- Dostupné domáce zdroje energetických surovín – jednen z prednášateľov na seminári organizovanom Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou 12.6.2007.

- Konferencia „Černobyľ + 20: Spomienka na budúcnosť“ – jeden z lektorov na medzinárodnej konferencii, Kyjev, 23.-25.6.2006.

- 2006, marec – organizátor odborného seminára "Šanca pre novostavby" (zameranie na úspory energie, pasívne a solárne domy).

 

KURZY:

-    1999, 2000, 2001 - kurzy International Energy Brigades v Londýne, Tbilisi a Budapešti.

-    2005 – Renewable Energy Sources and Climate Change Capacity Building Workshop – Brusel – HBF

-    2007 – Energy Security Capacity Building Workshop – Brusel – Heinrich Böll Foundation