Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne problémy Ružinova, ktoré je nutné riešiť !

Ružinov sa v posledných rokoch dostal pod nesmierne silný tlak developerov, stavebných firiem a rôznych finančných žralokov. Spolu so Starým mestom je asi najviac atakovaná kvalita života práve v Ružinove.

Medzi najvážnejšie aktuálne problémy Ružinova patrí:

- Zahusťovanie stabilizovaných sídlisk - väčšina Ružinovských sídlisk je stabilizovaná. Aj keď sa v mnohých prípadoch jedná o panelové sídliská vybudované v čase komunistického budovateľstva, po niekoľkých desiatkach rokoch sa na nim býva príjemne. Je to hlavne kvôli tomu, že je tu odrastená 40 ročná zeleň, sídliská neboli ničené ďalšou hustou zástavbou, sú tu dobré dopravné spojenia a relatívne málo neriešiteľných problémov parkovania (v porovnaní s inými sídliskami).

Medzi najznámejšie "zahusťovacie" projekty patria: RETRO, "Perla Ružinova" na križovatke Tomášikova-Gagarinova, Stavby na Borodáčovej ul. a na bývalých tenisových kurtoch ZŠ Borodáčova, bytový dom na ul. Mlynské luhy pri ul. Ondrejovova, výstavba pozdĺž Tomášikovej ul. stavba na Ružinovskej pozdĺž električkovej trate pri konečnej a pod.

 

Obrázok - Likvidácia zelene a zelených plôch - ruka v ruke so zahusťovaním Ružinova ide aj likvidácia zelene, zelených plôch a parkov. Bývalé vedenie mesta zmenilo v Územnom pláne mesta drvivú väčšinu zelených plôch v Ružinove z funkcie "parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy" (1110) na funkciu "viacpodlažná zástavba" (101). Napr. takmer celé stabilizované sídlisko Pošeň, jedno z najkrajších panelových sídlisk v Bratislave), je vyhradené podľa Ďurkovského územného plánu na viacpodlažnú výstavbu.

 

Obrázok - Doprava - dopravná situácia v Ružinove je z roka na rok komplikovanejšia. Cez Ružinov vstupuje do mesta väčšina áut. I napriek tomu, že Ružinov nemá zlé podmienky a sieť verejnej dopravy, dopravné zápchy sú už roky vážnym problémom. Prejavuje sa to na takmer na všetkých hlavných ťahoch v Ružinove, túto situáciu každý z nás veľmi dobre pozná - Bajkalská, Gagraainova, Tomášikova, Prievozská, Miletičova, Karadžičova a pod.

Obrázok

Ďalším špecifikom Ružinova je žalostná situácia cyklistických trás. Jednak sa tu nachádza minimum trás a aj tie, ktoré tu máme sú neudržiavané, rozbité a kombinované s chodníkmi pre peších, čo často vytvára konfliktné situácie medzi cyklistami a chodcami. Riešenia budovania cyklotrás v Ružinove sú pritom jednoduchšie ako napr. v Starom meste, Rači alebo v Karlovej Vsi, pretože stačí často využiť často širších chodníkov (Ružinovská), alebo ciest (Tomášikova).

Ak si uvedomíme, že v podobne veľkom meste ako Bratislava, ale s výrazne nepriaznivejšou daždivou klímou, v Kodani, chodí do práce až 40% ľudí, tak sa človeku pripadá Bratislava ako 100 rokov za opicami.

O výhodách cestovania bicyklom sa dá v súčasnosti už iba ťažko polemizovať. Moja vlastná skúsenosť ukazuje, že sa z domu na konci Pošni dostanem do kancelárie pešo+MHD za cca 30 a na bicykli za cca 20 min a navyše zadarmo.

Treba pripomenúť, že súčasný starosta Ružinova S. Drozd a jeho hlasná trúba M. Smolec, spolu z miestnym zastupiteľstvom neurobili za 4 roky NIČ pre zlepšenie cyklistických podmienok v Ružinove. Nedokázali zaistiť ani len základné opravy povrchu existujúcich cyklotrás (viď obrázok vyššie).

 

- Miznúce športoviská - aj keď sa ľuďom môže zdať, že Ružinov je na tom čo sa športovísk týka veľmi dobre, opak je pravdou.

Mnohé plochy pre šport miznú (volejbalové ihrisko na Bajkalskej - dnes je tam Billa; tenisové kurty na Borodáčovej ul. - dnes je tu Bytový dom Bancíkovej, vypálená gymnastická hala na Borodáčovej ul., športová hala na Jegého ul. - má tu byť nieľkoľko podlažný parkovací dom), na mnohé športoviská sa verejnosť nedostane (veľká hokejová hala V. Dzurillu) a mnohé športoviská v Ružinove chýbajú (Ružinov nemá prakticky ani jednu plaváreň, ak nerátame wellness Nivy, ktorý patrí do vyššej cenovej kategórie a je tu iba 25m bazén).

Na nasledujúcich dvoch obrázkoch môžete vidieť ako sa zmenila časť sídliska Pošeň. Prvý obrázok je z roku 2002 kedy ešte stáli gymnastická hala a tenisové kurty na Borodáčovej ul. a na druhej z roku 2010 je vypálená hala (doposiaľ nevyšetrené) a novostavba Bytový dom Bancíkovej:

 

Obrázok

Obrázok

 - Kultúra z Ružinova zmizla? - kultúrne vyžitie Ružinovčanov na vlastnom 70tisícovom sídlisku sa obmedzilo na DK Ružinov (CULTUS), SD Nivy a príležitostné akcie pri Štrkoveckom jazere. Vačšinou sa však jedná iba o akcie pre najmenších alebo "bezplatnú právnu poradňu". Málokedy tu nájdete akcie po 14:00....

Je to naozaj ťažko uveriteľné, ale Ružinov nemá divadlo ani kino !


 

 

Náhľad fotografií zo zložky Problémy Ružinova