Choď na obsah Choď na menu
 


Verejná doprava a cyklodoprava nadovšetko

- Podporiť budovanie vyhradených pruhov pre MHD - zjednodušene povedané, všade kde je viac ako jeden jazdný pruh v jednom smere a prechádzajú tadiaľto aspoň dve ťažiskové linky MHD vyhradiť jeden jazdný pruh pre MHD (napr. Gagarinova ul., Vajanského nábrežie, Šancová ul. a pod.)

- Nákup iba bezbariérových vozidiel - aj hendikepovaní občania sú občania Bratislavy, aj mamičky majú právo cestovať bez pomoci MHD, aj starší občania majú právo bezrizikovo a ľahko nastupovať a vystupovať z MHD.

- Vedenie Dopravného podniku vybrať na základe verejného odborného konkurzu.

- Vyššia čistota v MHD - zaistiť častejšie čistenie vozidiel MHD, popdoriť nezamestnaných sezónnymi brigádami na čistenie MHD ale aj verejných priestorov.

- Vzdelávanie, zaujímavé čítanie a umenie vo vozidlách MHD a nie iba úbohá platená reklama.

- Ochrana cestujúcich (kamerový systém, bezpečnostná služba, spolupráca z mestskou a štátnou políciou).

- Zlepšenie klímy vo vozidlách MHD – klimatizácie využívajúce elektrickú energiu zo solárnych panelov na strechách vozidiel MHD.

- Presadenie jedného z nových nosných systémov dopravy v meste - cyklodopravu (spracovať Koncepciu rozvoja cyklotrás vo všetkých mestských častiach a začať investovať rovnaké množstvo financií do cyklodopravy ako aj je investovaných do budovania a opráv ciest pre autá!).

- Spustiť Bratislavskú integrovanú dopravu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom už roku 2011.

- Zrealizovať projekt využitia vnútromestskej železničnej trate na vybudovanie náhrady metra - električka na železnici, ktorá zvýši kapacity MHD a stane sa novým nosným systémom dopravy v Bratislave.

- Zrekonštruovať Starý most tak, aby slúžil iba pre MHD, peších a cyklistov, na základe verejnej architektonickej súťaže.

- Každý rok zrealizovať jednu električkovú radiálu s fungujúcou dynamickou preferenciou.

- Vytvoriť sieť bezpečných, bezbariérových a atraktívnych peších trás a priestorov vrátane bezbariérových verejných inštitúcií.

- Požadovať od vlády urýchlenie výstavby nultého okruhu D4 a rýchlostnej cesty R7, ako aj tunela, ktorý odvedie nákladnú dopravu z mestských ciest.

- Pri plánovaní výstavby budov i štvrtí vždy aj vyhodnotiť dopravnú záťaž v širšom okolí a finančné dopady na mesto; pri územnom plánovaní vyhodnocovať súčasný stav vrátane prepravnej práce peších a cyklistov.