Choď na obsah Choď na menu
 


- Vedenie sekcií na Magistráte a v mestských organizáciách dať do rúk odborníkom, ktorí budú vyberaní cez verejné výberové konania. Všetky zmluvy, predaje, rozhodnutia Magistrátu... zverejnovať na internetovej stránke mesta. Pred zasadnutiami Mestského zastupiteľstva informovať verejnosť o bodoch rokovania a umožniť verejnosti vyjadriť sa k bodom rokovania a podávať pozmeňovacie návrhy a návrhy na uznesenia.

- K dôležitým problémom mesta zabezpečiť odbornú a verejnú diskusiu o možných riešeniach a následne realizovať reprezentatívne prieskumy verejnej mienky, ankety a referendá (PKO, Predstaničné námestie, Stará Tržnica, Starý most, Podhradie, Petržalský breh Dunaja a pod...).

- Zaviesť participatívnu tvorbu rozpočtu, aby mohli občania o časti rozpočtu sami rozhodnúť, kam pôjde. Na ich rozhodovanie navrhujeme vyhradiť najprv 2% rozpočtu. Neskôr by sa podiel participácie občanov na rozhodovaní o rozpočte mal zvyšovať.